• Danh từ giống đực

  Vụ kiện
  Procès civil
  vụ kiện dân sự
  (giải phẫu) học nếp
  Procès ciliaires
  nếp mi
  sans autre forme de procès
  không cần thủ tục gì, không lôi thôi
  Renvoyer quelqu'un sans autre forme de procès
  đuổi ai không cần thủ tục gì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X