• Tính từ

  (có) tên là
  Un homme nommé Xuân
  một người tên là Xuân
  Gọi tên, nêu tên
  Bien nommé
  gọi đúng tên
  Les personnes nommées plus haut
  những người nêu tên ở trên
  được bổ nhiệm
  Fonctionnaire nouvellement nommé
  viên chức mới bổ nhiệm
  à point nommé
  xem point

  Danh từ giống đực

  (luật học, pháp lý) người có tên là
  Le nommé X
  người có tên là X

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X