• Phó từ

  Nhiều lắm
  Il pleut beaucoup
  mưa nhiều
  Il aime beaucoup le travail
  nó yêu lao động
  J'ai beaucoup d'amis
  tôi có nhiều bạn

  Đại từ

  Nhiều người; nhiều việc; nhiều cái
  Beaucoup sont de notre avis
  nhiều người đồng ý với chúng ta
  Il a beaucoup à faire
  nó có nhiều việc phải làm

  Phản nghĩa Peu. Rien. Aucun, nul. Personne

  À beaucoup près cách xa, khác xa
  c'est beaucoup de si que
  là khá lắm, là may lắm
  C'est beaucoup de rencontrer un véritable ami
  �� gặp được một người bạn chân chính là may lắm
  il s'en faut de beaucoup
  còn xa mới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X