• Ngoại động từ

  Làm vui, làm vui mừng, làm hoan hỉ
  Couleur qui réjouit la vue
  màu làm vui mắt
  réjouir la compagnie
  làm vui cả bọn
  nouvelle qui réjouit tout le monde
  tin làm mọi người vui mừng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X