• Ngoại động từ

  Trả công, trả thù lao
  Rémunérer quelqu'un pour son travail
  trả công công việc làm cho ai
  Rémunérer un travail
  trả công một việc làm
  (từ cũ, nghĩa cũ) thưởng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X