• Ngoại động từ

  Phân chia, phân phối, phân bổ
  Répartir une somme entre plusieurs personnes
  phân chia một số tiền cho nhiều người
  répartir les impôts
  phân bổ thuế
  Phân bố
  Répartir un programme sur plusieurs années
  phân bố một chương trình ra nhiều năm, trải một chương trình ra nhiều năm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X