• Nội động từ

  ��
  Il réside à Hanoï
  nó ở Hà Nội
  Nằm ở, ở chỗ
  La sensation du goût réside principalement dans les papilles de la langue
  vị giác chủ yếu nằm ở trong nhú lưới
  La difficulté réside en ceci
  khó khăn ở chỗ này
  Phải ở nhiệm sở (giám mục...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X