• Ngoại động từ

  Làm cho gần lại, xích gần lại, kéo lại cho gần, làm khít lại
  Rapprochez votre siège je vous entends mal
  xích ghế anh lại gần đây, anh nói tôi nghe không rõ
  Les lorgnettes rapprochent les objets
  ống nhòm làm cho sự vật như gần lại
  Làm cho gần nhau, làm cho thân nhau
  Le travail rapproche les hommes
  lao động làm cho con người gần nhau
  Kết hợp; so
  Rapprocher deux textes
  so hai văn bản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X