• Ngoại động từ

  Đập lại
  rebattre les cartes
  trang lại bài
  rebattre les oreilles à quelqu'un de quelque chose
  nói mãi với ai điều gì cho đến chán tai
  rebattre un matelas
  bật lại bông (len) tấm nệm
  rebattre un tonneau
  gõ vào đai thùng để dồn khít ván thùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X