• Danh từ giống đực

  Sản lượng
  Rendenment d'une terre
  sản lượng của một đám đất
  Năng suất
  Augmenter le rendement dans l'industrie
  tăng năng suất trong công nghiệp
  Rendement du travail
  năng suất lao động
  (cơ học) hiệu suất
  Le rendement d'une machine
  hiệu suất của một cỗ máy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X