• Ngoại động từ

  Chứa đựng
  Livre qui renferme de grandes vérités
  cuốn sách chứa đựng những chân lý lớn
  Gồm (có)
  Phrase qui renferme trois mots
  câu gồm ba từ
  (từ cũ, nghĩa cũ) cất kín; giữa kín
  Renfermer des bijoux dans un tiroir
  cất kín đồ tư trang trong ngăn kéo
  Renfermer ses chagrins
  giấu kín nỗi buồn
  (từ cũ, nghĩa cũ) nhốt chặt
  Renfermer un voleur
  nhốt chặt tên kẻ trộm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X