• Danh từ giống đực

  Sự đảo ngược, sự đảo
  Renversement des intervalles
  (âm nhạc) sự đảo quảng
  renversement d'une fraction
  (toán học) sự đảo một phân số
  renversement des valeurs
  sự đảo ngược giá trị
  renversement de la situation
  sự đảo ngược tình hình
  Sự trở chiều
  Renversement des moussons
  sự trở chiều của gió mùa
  Sự ngửa
  Le renversement de la tête
  sự ngửa đầu (ra phía sau)
  Sự lật đổ; sự sụp đổ
  Le renversement de la monarchie
  sự lật đổ chế độ quân chủ
  le renversement de tous nos projets
  sự sụp đổ của mọi dự án của chúng ta

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X