• Tính từ

  Chán ngấy
  Il semble revenu de tout
  nó hình như chán ngấy mọi thứ

  Danh từ giống đực

  Thu nhập; lợi tức
  Terre d'un gros revenu
  đất cho thu nhập nhiều
  Impôt sur le revenu
  thuế lợi tức
  Revenu national
  thu nhập quốc dân
  (kỹ thuật) sự ram (thép)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X