• Danh từ giống đực

  (điều) bất trắc, nguy cơ
  Affaire pleine de risques
  việc đầy bất trắc
  (điều) rủi ro
  Risque assuré
  rủi ro được bảo hiểm
  Sự liều, sự mạo hiểm
  Prendre un risque
  liều, mạo hiểm
  à ses risques et périls
  xem péril
  à tout risque
  tùy rủi may
  Có cơ nguy đến
  Au risque de sa vie
  �� có nguy cơ đến tính mệnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X