• Tính từ

  Vững chắc, tự tin
  Un air assuré
  bộ điệu tự tin
  Bảo đảm
  Succès assuré
  thắng lợi bảo đảm
  (văn học) chắc, chắc chắn
  Tenez pour assuré qu'il viendra
  anh có thể chắc là nó sẽ đến

  Danh từ

  Người được bảo hiểm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X