• Tính từ

  Khỏe, tráng kiện
  Un homme robuste
  một người khỏe
  Un arbre robuste
  một cây khỏe
  Vững vàng, mạnh
  Une foi robuste
  một đức tín vững vàng
  Un style robuste
  lời văn mạnh
  Phản nghĩa Chétif, débile, délicat, faible, fragile, malingre.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X