• Danh từ giống đực

  Cuộn
  Rouleau de papier
  cuộn giấy
  Rouleau de pièces de cinq sous
  một cuộn đồng năm xu
  Sóng cuộn (ở bờ biển)
  Cuộn tóc
  Trục lăn, con lăn; trục cán
  Rouleau compresseur rouleau compacteur rouleau automoteur
  xe lu (lăn đường)
  Rouleau à pied-de-mouton
  xe lu có vấu đầm, xe lu đầm
  Rouleau à pneus isodynes
  xe lu (lăn đường) bánh hơi đồng lực
  Rouleau vibrant
  xe lu lăn rung
  Rouleau cannelé
  con lăn khía, trục khía
  Rouleau ondulé
  con lăn có gân
  Rouleau de cha†ne
  trục xích, bánh xích
  Rouleau aiguiseur
  trục lăn mài nhọn
  Rouleau déplisseur
  trục là phẳng (giấy)
  Rouleau encreur
  trục lăn mực
  Rouleau enrouleur
  trục cuộn
  Rouleau à friction
  con lăn ma sát
  Rouleau à pâtisserie
  trục cán bột làm bánh ngọt
  Rouleau brise-mottes
  trục lăn vỡ đất
  Rouleau d'imprimerie
  trục lăn máy in
  être au bout de son rouleau
  (thân mật) hết lý; hết phương; kiệt sức; hết tiền; sắp chết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X