• Tính từ

  Rung
  Corde vibrante
  dây rung
  Consonne vibrante
  (ngôn ngữ học) phụ âm rung
  Voix vibrante
  giọng rungvang
  Rung rinh
  La chaleur vibrante sur les dalles des rues
  khí nóng rung rinh trên các đá lát đường phố
  (nghĩa bóng) rung động, rung cảm
  Discours vibrant
  bài diễn văn rung cảm
  Une nature vibrante
  bản chất dễ rung cảm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X