• Tự động từ

  Lún xuống, sụt xuống
  Le sol s'est affaissé par endroits
  đất bị lún ở nhiều chỗ
  Quỵ xuống
  Perdre connaissance et s'affaisser
  mê man và quỵ xuống
  (nghĩa bóng) suy sụp
  Esprit qui s'affaisse de jour en jour
  tinh thần ngày càng suy sụp
  Phản nghĩa Se redresser

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X