• Ngoại động từ

  Giặt bằng xà phòng
  Savonner du linge
  giặt quần áo bằng xà phòng
  Đánh xà phòng
  Savonner le menton avant de se raser
  đánh xà phòng vào cằm trước khi cạo râu
  (thân mật) la mắng, vò đầu
  Savonner quelqu'un savonner la tête à quelqu'un
  la mắng ai, vò đầu ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X