• Ngoại động từ

  Đóng dấu vào
  Sceller un acte
  đóng dấu vào một văn bản
  Gắn xi, niêm phong
  Sceller une porte
  niêm phong một cửa
  Sceller un paquet
  gắn xi một gói
  Bịt kín
  Sceller un tube
  bịt kín một ống
  (kỹ thuật) gắn
  Sceller des pavés
  gắn gạch lát (bằng xi măng)
  (nghĩa bóng) gắn bó
  Sceller l'amitié
  gắn bó tình bạn
  Đồng âm Seller.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X