• Tự động từ

  Tin vào, phó thác vào
  Se fier à son ami
  tin vào người bạn thân
  il ne s'y fie pas
  nó chẳng liều làm thế đâu
  ne pas se fier à ses oreilles
  không tin ở tai mình
  ne pas se fier à ses yeux
  không tin ở mắt mình
  Phản nghĩa Défier ( se), méfier ( se), suspecter.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X