• Tự động từ

  (thân mật) đứng yên
  Se planter devant quelqu'un
  đứng yên trước mặt ai
  (được) trồng
  Arbuste qui se plante en automne
  cây trồng về mùa thu
  Cắm vào
  Flèche qui se plante au mur
  mũi tên cắm vào tường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X