• Tự động từ

  Sinh sản, sinh sôi nảy nở
  Cette espèce s'est propagée dans le pays
  giống đó đã sinh sôi nảy nở trong nước
  Lan truyền, truyền
  Cette nouvelle s'est propagée rapidement
  tin ấy đã lan truyền nhanh chóng
  vitesse à laquelle le son se propage
  tốc độ truyền của âm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X