• Tự động từ

  Vặn vẹo, vặn mình
  Le lierre se tortille autour d'une branche
  dây thường xuân vặn mình quanh một cành
  La fumée monte en se tortillant
  khói cuồn cuộn bốc lên
  (nghĩa bóng) luẩn quẩn, loanh quanh
  Ils se tortillent à chercher du nouveau
  họ luẩn quẩn tìm cái mới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X