• Tính từ

  Tối
  Nuit sombre
  đêm tối
  Sẫm
  Couleur sombre
  màu sẫm
  (nghĩa bóng) đen tối
  Sombre avenir
  tương lai đen tối
  Ủ rũ, rầu rĩ
  Visage sombre
  mặt rầu rĩ
  (thân mật) thảm hại
  Sombre idiot
  thằng ngốc thảm hại
  les sombres bords bord
  bord
  sombre séjour séjour
  séjour
  Phản nghĩa Eclairé; éblouissant, éclatant, illuminé; clair. Gai, enjoué, jovial, joyeux.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X