• Danh từ giống đực

  Bờ, mép, miệng, vành
  Bord de la rivière
  bờ sông
  Bord de la table
  mép bàn
  Bord de la tasse
  miệng tách
  Chapeau à large bord
  mũ rộng vành
  (hàng hải) mạn tàu; tàu
  Monter à bord
  lên tàu
  Les hommes du bord
  thủy thủ

  Phản nghĩa Centre, intérieur, milieu; fond

  ( số nhiều) (thơ ca) phương trời xa
  à pleins bords
  đầy tràn
  à ras bords
  đầy ắp
  au bord de
  bên lề, sát bên, ở gần
  Au bord de la route
  �� bên lề đường
  au bord des larmes
  sắp khóc
  être au bord du gouffre
  (nghĩa bóng) ở bên bờ vực thẳm, suy bại đến nơi
  bord à bord
  sát cạnh nhau
  bord d'attaque
  mép trước (cánh máy bay)
  être du bord de quelqu'un
  tán thành ai, về phe ai
  jeter par-dessus bord
  ném xuống biển
  journal de bord
  sổ nhật ký tàu biển
  les sombres bords
  âm phủ
  rouge bord
  cốc rượu vang đầy
  virer de bord
  thay đổi lập trường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X