• Danh từ giống đực

  Cái giật nẩy
  Route qui nous cause d'atroces soubresauts
  đường làm chúng tôi giật nẩy dữ dội
  Elle fail un soubresaut
  cô ta giật nẩy mình
  Soubresaut musculaire
  (y học) sự giật cơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X