• Danh từ giống cái

  Nguyên nhân, nhân
  Cause de la réussite
  nguyên nhân thành công
  rapport de cause à effet
  quan hệ nhân quả
  Căn cứ, lý do
  Non sans cause
  không phải không có lý do
  Vụ kiện
  Cause criminelle
  vụ kiện đại hình
  Sự nghiệp
  Pour la cause de l'indépendance nationale
  vì sự nghiệp độc lập dân tộc
  à cause de
  vì, vì lý do
  à cause que
  (từ cũ, nghĩa cũ) bởi vì
  avocat sans causes
  trạng sư không có mối
  en connaissance de cause connaissance
  connaissance
  en tout état de cause état
  état
  et pour cause
  vì những lẽ đã rõ (nhưng không nói ra)
  être en cause
  có liên can
  être cause de
  là do
  être cause que
  chịu trách nhiệm về
  faire cause commune avec
  về phe với
  gain de cause gain
  gain
  hors de cause hors
  hors
  la bonne cause
  chính nghĩa
  la cause est entendue
  việc đã quyết định rồi
  mettre en cause
  cáo giác
  plaider la cause de quelqu'un
  bênh vực ai, biện hộ cho ai
  pour cause de
  vì lý do
  prendre fait et cause pour quelqu'un fait
  fait
  Phản nghĩa Conséquence, effet, produit, résultat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X