• Ngoại động từ

  Cử người thế, cử người thay thế
  Subroger quelqu'un en sa place
  cử người nào thay thế vào chỗ của mình
  Thế
  Subroger des meubles à un immeuble
  thế động sản vào một bất động sản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X