• Danh từ giống đực

  Người nối nghiệp, người kế vị, người nối ngôi
  Les successeurs de Molière dans le théâtre comique
  những người kế nghiệp Mô-li-e trong hài kịch
  Passation de service au successeur
  sự bàn giao công việc cho người kế vị
  Le successeur d'un roi
  người nối ngôi một ông vua
  Người thừa kế
  Phản nghĩa Devancier, prédécesseur.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X