• Ngoại động từ

  Vượt quá
  Maison sui surpasse ses voisines de deux étages
  nhà vượt quá những nhà bên cạnh hai tầng
  Le succès surpasse l'espérance
  thành công vượt quá hy vọng
  Cette dépense surpasse mes moyens
  món tiêu đó vượt quá khả năng của tôi
  Hơn, trội hơn
  Elle surpasse les autres en beauté
  chị ấy đẹp trội hơn những người khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X