• Phó từ

  (từ cũ, nghĩa cũ) ( Courir sus à quelqu'un) tấn công ai
  en sus
  (từ cũ, nghĩa cũ) thêm vào
  La moitié en sus
  �� một nữa thêm vào
  en sus de
  ngoài
  Toucher des gratifications en sus de son salaire
  �� lĩnh tiền thưởng ngoài số lương

  Thán từ

  (từ cũ, nghĩa cũ) gắng lên nào!
  Sus! mes amis
  gắng lên nào, anh em ơi!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X