• Danh từ giống cái

  Nửa
  Trois est la moitié de six
  ba là nửa của sáu
  La moitié du temps
  phân nửa thời gian
  (thân mật) vợ
  C'est sa moitié
  đó là vợ anh ta
  à moitié
  một nửa
  A moitié plein
  đầy một nửa
  A moitié fou
  gần như điên
  de moitié
  gấp đôi
  Discours trop long de moitié
  bài diễn văn dài gấp đôi
  être de moitié
  chung phần (với người khác)
  moitié... moitié...
  nửa... nửa...
  moitié, moitié
  (thân mật) mỗi người một nửa

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X