• Ngoại động từ

  Thúc (bằng) gót
  Talonner son cheval
  thúc gót con ngựa
  Thôi thúc
  Être talonné par ses créanciers
  bị chủ nợ thôi thúc
  Đuổi sát gót
  Talonner l'ennemi
  đuổi sát gót kẻ thù
  (thể dục thể thao) đá gót về
  Talonner le ballon
  đá gót quả bóng về
  Dận gót
  Les pieds talonnaient la route
  chân dậm gót trên đường
  Nội động từ
  (hàng hải) chạm đít tàu xuống đáy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X