• Danh từ giống đực

  Quả bóng
  Jouer au ballon
  đá bóng
  Khí cầu
  ( hóa học) bình cầu
  Cốc hình cầu (để uống rượu)
  ballon d'oxygène
  (y học) túi oxi, bình oxi (để thở)
  enflé comme un ballon
  kiêu căng, tự cao tự đại
  enlever le ballon à quelqu'un
  (thân mật) đá đít ai
  lancer un ballon d'essai
  thăm dò dư luận
  se remplir le ballon
  ních đầy bụng
  Danh từ giống đực
  (địa chất, địa lý) đỉnh tròn (của núi)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X