• Ngoại động từ

  Rây
  Tamiser de la farine
  rây bột
  Làm dịu bớt
  Les vitraux tamisent la lumière
  kính ghép màu làm dịu bớt ánh sáng
  (nghĩa bóng) làm cho trong sáng
  Tamiser la langue
  làm cho ngôn ngữ trong sáng
  Xem xét kỹ lưỡng
  Tamiser les écritures
  xem xét kỹ lưỡng sổ sách

  Nội động từ

  Rây
  La farine humide tamise difficilement
  hột ướt khó rây
  (đường sắt) lắc (toa xe lửa)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X