• Tính từ

  Lèn chặt
  Voyageurs tassés dans un wagon
  hành khách lên chặt trong toa
  Co ro
  Mendiant tassé dans un coin
  người ăn mày co ro trong một xó
  Lún
  bien tassé
  đầy tràn
  Un verre bien tassé
  một cốc đầy tràn
  Un café bien tassé
  cà phê đậm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X