• Danh từ giống cái

  Hộp
  Boîte à couleurs
  hộp màu
  Boîte crânienne
  (giải phẫu) hộp sọ
  Boîte de vitesses
  (kỹ thuật) hộp số
  Manger une boîte de dragées
  ăn một hộp kẹo trứng chim
  (thông tục, (nghĩa xấu)) nhà; nơi làm việc (tồi tàn)
  Cette agence est une sale boîte
  cái hãng đó là một nơi làm iệc tồi tàn
  (tiếng lóng; biệt ngữ) nhà giam, nhà tù
  On l'a fourré à la boîte
  người ta đã tống nó vào nhà giam
  (tiếng lóng; biệt ngữ) trường trung học
  (đường sắt) lòng đường (giữa hai tà vẹt)
  boîte à idées
  thùng thư góp ý
  boîte à malice
  (nghĩa bóng) kho mưu mô, kho âm mưu
  boîte à sable
  (quân sự) sa bàn
  boîte aux lettres
  hòm thư
  boîte de nuit
  hộp đêm
  Aller en boîte
  đi chơi hộp đêm
  fermer sa boîte
  (thông tục) câm miệng
  mettre en boîte
  (thân mật) chế giễu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X