• Danh từ giống cái

  Sự hòa hợp
  Union des couleurs
  sự hòa hợp màu sắc
  Sự đoàn kết
  L'union fait la force
  đoàn kết làm nên sức mạnh
  Hội liên hiệp; liên minh; liên bang
  L'union des jeunesses
  hội liên hiệp thanh niên
  Union des Républiques socialistes soviétiques
  Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết
  Cuộc hôn nhân
  Union légitime
  cuộc hôn nhân hợp pháp
  Sự thống nhất
  Union de deux terres
  sự thống nhất hai đất
  Viên ngọc trai lớn
  trait d'union trait
  trait
  Phản nghĩa Désunion; division, séparation; discorde, dissension, divorce, opposition, rupture.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X