• Danh từ giống đực

  Sự tắm
  Prendre un bain chaud
  tắm nước nóng
  Bain de vapeur
  sự tắm hơi
  Bain de soleil
  sự tắm nắng
  Nước tắm
  Chậu tắm, bồn tắm
  ( số nhiều) nhà tắm
  Bains publics
  nhà tắm công cộng
  ( số nhiều) nơi tắm, bãi tắm (ở biển, ở các suối nước nóng)
  envoyer quelqu'un au bain
  tống cổ ai đi
  être dans le bain
  (thân mật) tham gia vào (việc gì)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X