• Danh từ giống đực

  Quạt máy
  Ventilateur aspirateur
  quạt hút
  Ventilateur à double aspiration
  quạt hút kép, quạt hút hai bên
  Ventilateur soufflant
  quạt thổi, quạt đẩy
  Ventilateur foulant ventilateur positif
  quạt đẩy, quạt nén
  Ventilateur de tirage ventilateur négatif
  quạt xả
  Ventilateur réversible
  quạt đổi chiều
  Ventilateur à palettes
  quạt chong chóng
  Ventilateur à refoulement
  quạt nén, quạt nạp
  Ventilateur à hélice ventilateur hélico…dal
  quạt xoắn ốc, quạt dọc trục
  Ventilateur qui bourdonne
  quạt máy vù vù
  (kỹ thuật) máy quạt gió
  Ống xả hơi (chuồng tiêu)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X