• Danh từ giống đực

  Sự kéo
  Tirage d'une corde
  sự kéo một dây thừng
  Tirage de la soie
  sự kéo tơ
  Chevaux de tirage
  ngựa kéo thuyền
  Sự thông gió
  Tirage d'une cheminée
  sự thông gió ở một lò sưởi
  Sự in, bản in, số lượng in
  Tirage à la main
  sự in (bằng) tay
  Tirage d'un film
  sự in một cuốn phim
  Beau tirage
  bản in đẹp
  Journal à gros tirage
  tờ báo số lượng in lớn
  Sự rút (thăm); sự xổ số
  Tirage au sort
  sự rút thăm
  Demain le tirage!
  ngày mai xổ số
  Sự phát hành
  Tirage d'un effet
  sự phát hành kỳ phiếu
  il y a du tirage
  (thân mật) có khó khăn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X