• Danh từ giống đực

  Sự già đi; sự lão hoá (rượu vang, hợp kim)
  Le vieillissement [[dun]] homme
  sự già đi của một người
  Vieillissement accéléré
  sự lão hoá nhanh
  Vieillissement naturel vieillissement aux intempéries
  sự lão hoá tự nhiên, sự lão hoá do thời tiết
  Vieillissement thermique
  sự lão hoá do nhiệt
  Sự cũ đi, sự trở thành lỗi thời
  Vieillissement des modes
  sự lỗi thời của các mốt
  Sự tăng tỉ lệ người già
  Vieillissement de la population
  sự tăng tỉ lệ người già trong dân số
  Phản nghĩa Actualité. Rajeunissement.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X