• Danh từ giống cái

  Gái đồng trinh, trinh nữ
  Tranh Đức Bà; tượng Đức Bà

  Tính từ

  Còn tân, còn trinh
  Un jeune homme vierge
  một thanh niên còn tân
  Trong trắng
  Réputation vierge
  thanh danh trong trắng
  Còn nguyên
  Page vierge
  trang giấy còn nguyên
  Chưa khai thác
  Sol vierge
  đất chưa khai thác
  forêt vierge
  rừng nguyên thủy
  Phản nghĩa Impur, souillé.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X