• Danh từ giống đực

  Giấm
  Vinaigre aromatique
  giấm thơm
  Vinaigre de bois
  axit axêtic gỗ, giấm gỗ
  (thân mật) sự quay nhanh dây nhảy (trong khi nhảy dây)
  Sauter au vinaigre
  nhảy dây nhanh
  faire vinaigre
  (thông tục) đi nhanh; nhanh lên
  on ne prend pas les mouches avec du vinaigre
  gay gắt thì hỏng việc
  tourner au vinaigre
  xấu đi; tồi đi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X