• Ngoại động từ

  Tiện
  Tourner le pied d'une table
  tiện chân bàn
  Xếp đặt; diễn đạt, trình bày
  Bien tourner ses phrases
  xếp đặt câu hay
  Savoir tourner un compliment
  biết cách diễn đạt một lời khen
  Quay, xoay
  Tourner une roue
  quay bánh xe
  Tourner la tête
  quay đầu
  Tourner un film
  quay một phim
  Tourner le visage vers quelqu'un
  xoay mặt về phía ai
  Giở
  Tourner la page d'un cahier
  giở trang vở
  Quấy
  Tourner une pâte
  quấy bột
  Đi vòng
  Tourner une cha†ne de montagnes
  đi vòng một dãy núi
  (nghĩa bóng) tránh né một khó khăn
  Quay ra, biến thành
  Tourner une chose en plaisanterie
  biến một việc thành chuyện đùa
  Suy xét cẩn thận
  Tourner une affaire en tous sens
  suy xét cẩn thận một việc về mọi mặt
  tourner bride bride
  bride
  tourner en ridicule ridicule
  ridicule
  tourner la cervelle cervelle
  cervelle
  tourner la page page
  page
  tourner le dos à dos
  dos
  tourner les sangs
  làm cho sợ hãi; làm cho ngao ngán
  tourner les talons talon
  talon
  tourner ses chaussures
  làm cho giày vẹt lệch đi

  Nội động từ

  Quay xoay
  La terre tourne autour du soleil
  quả đất xung quanh mặt trời
  Ngoặt
  Route qui tourne à l'est
  đường ngoặt sang phia đông
  Xoay chiều, đổi chiều
  Le vent a tourné au nord
  gió đã đổi chiều sang hướng bắc
  Quấn
  Le foulard tourne autour du cou
  khăn quàng quấn quanh cổ
  (điện ảnh) quay phim, đóng phim
  L'acteur a bien tourné
  diễn viên đóng phim hay
  Hỏng đi, trở chua
  Le lait a tourné
  sữa đã trở chua
  Le vin commence à tourner
  rượu vang bắt đầu trở chua
  Biến thành, chuyển thành, chuyển sang
  Le temps tourne au froid
  thời tiết chuyển sang rét
  La conversation tourne sur la politique étrangère
  câu chuyện chuyển sang chính sách đối ngoại
  Kết thúc (ra sao)
  Les choses n'ont pas bien tourné
  sự việc đã không kết thúc tốt đẹp
  la tête lui tourne
  (nghĩa bóng) hắn có những ý nghĩ kỳ dị
  la tête me tourne
  tôi thấy chóng mặt
  le coeur lui tourne
  nó buồn nôn
  le vent a tourné
  (nghĩa bóng) tình thế đã xoay chuyển
  ne pas tourner rond rond
  rond
  tourner à tout vent tourner à tous les vents
  thay đổi ý kiến xoành xoạch
  tourner autour du pot pot
  pot
  tourner contre
  chống lại; trở nên bất lợi cho
  tourner court court
  court
  tourner de l'oeil oeil
  oeil
  tourner de l'oeil en dedans
  (thông tục) chết
  tourner rond
  (cơ khí, cơ học) chạy tốt chạy đều

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X