• Nội động từ

  Bay qua bay lại, lướt đi lướt lại, lượn đi lượn lại
  Abeilles qui voltigent de fleur en fleur
  ong bay đi bay lại từ hoa này sang hoa khác
  Voltiger d'un livre à l'autre
  lướt từ sách này sang sách khác
  Voltiger de femme en femme
  lả lơi hết bà này đến bà khác
  Bay phấp phới, bay lả tả
  étendards qui voltigent
  cờ bay phấp phới
  Des papiers qui voltigent
  giấy bay lả tả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X