• Thông dụng

  Tính từ

  Oriental
  hấp thụ tưởng á đông
  to imbibe oriental thoughts
  duy trì truyền thống á đông
  to maintain oriental traditions

  Danh từ

  The Orient
  á đông tây phương
  the Orient and the Occident
  á đông huyền
  mysterious Orient
  người nghiên cứu về á đông
  orientalist

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X