• Thông dụng

  Từ cảm thán
  Aah! Oof(expression of suffering)

  Danh từ

  Asia
  khối đại đông á
  the New Order for greater East Asia
  người châu á
  an Asian

  Tính từ

  Asian, Asiatic
  Hiệp hội các nước đông nam á
  Association of South-East Asian Nations (ASEAN)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X